ADHD

Hiperaktív a gyermekem

adhd 1

 1. Amikor utasítást adunk a gyereknek, mindig győződjünk meg, hogy megértette a kérésünket. Ezt megkönnyíti, ha
  - megkérjük, nézzen ránk, amikor kérünk tőle valamit,
  - rövid, egyszerű mondatokban fogalmazunk,
  - egy érintéssel megerősítjük, hogy ránk tudjon figyelni.
 2. Amennyiben a kérést teljesítette, azonnali pozitív megerősítéssel, dicsérettel jutalmazzuk!
 3. Ha több részből álló feladatot adunk neki, akkor részfeladatonként ellenőrizzük. Siker esetén dicsérjük, s ha nem megfelelő, ismételtessük meg!
 4. Nagy segítség a hiperaktív, figyelemzavaros gyerekeknek, ha az idő múlását, illetve a szabályokat, folyamatosan szem előtt tarthatják. Ehhez használhatunk tojásórát, vagy más időjelzőt, illetve papír emlékeztetőket szimbólumokkal és szavakkal.
 5. Számára látható helyen (nyitott polcok, asztallap), csak a legszükségesebb eszközöket tartsuk. Érdemes a szobában zárt, nem átlátszó tároló dobozokat bevezetni, melyekben külön lehet tárolni a játékokat, egyéb holmikat.
 6. Lehetőségeinkhez mérten próbáljuk megoldani, hogy minél kevesebb időt töltsön a tanítási időn kívül az iskolában a gyerek és otthon se legyen egyedül.
 7. Az otthoni tanulás során kiemelten figyeljünk az ingerszegény környezetre, hogy egyéb ingerek ne tereljék el a gyerek figyelmét. Ne az ablak előtt, hanem a csupasz fallal szemben helyezzük el az íróasztalát, s lehetőleg legyen csend a tanulás idejére.
 8. A tanulási időbe iktassunk be megadott időközönként rövid szüneteket, mozgást.
 9. Használjunk számára világos, következetes szabályrendszert, lehetőleg jutalmazással és ne büntetéssel. A következmények legyenek világosak.
 10. A hiperaktív, figyelemzavaros gyerek egy helyzetben maximum 3 szabályt képes betartani.
 11. Az iskolában mindig ugyanott üljön, ne változtassa a helyét. A pedagógushoz közel ülve képes a legjobb teljesítményre. Egyébként az előtte ülő gyermekek elterelnék a figyelmét.
 12. Tegyük lehetővé, hogy sportoljon a gyermek.

Tanácsok hiperaktív/figyelemzavaros, impulzus kontroll zavaros gyerekek iskolai neveléséhez

adhd 2

 • A hiperaktív gyerekek nevelésében figyelembe kell venni sajátosságaikat. Szeretik a mozgást,a társas helyzeteket,az újdonságokat, az élményeket. Ezeknek jutalomértékük van, tehát fontos szerepet kell, hogy kapjanak a nevelésben. figyelmüket akkor tudják fenntartani, ha az ingerek változatosak, és nem túl nagy intervallumban követik egymást.
 • Társas helyzetben jobban tudnak teljesíteni. Ennek megfelelően a környezetét és a vele való bánásmódot kialakítani.
 • Az a környezet a legmegfelelőbb, amely alkotó,korlátozó és türelmes,mind térben mind időben , rendezett de rugalmas. Legyen meghatározott helye holmijának, a különböző szükséges eszközöknek.,a tevékenységének.
 • Időbeosztása rendszeres de rugalmas legyen. Határozott rendezett következetesen betartott szabályrendszert kell a gyerek köré építeni, amelyek nem változhatnak mindennap. Elvárásokkal igazodni kell a gyerek lehetőségeihez, ezért minél kevesebb de nagyon szigorú betartott szabályokra van szükség.
 • A gyereknek legyen nagy szabadsága a szabályokon belül, de bizonyos határokat soha ne léphessen át súlyos következmények nélkül..
 • A szabályoknak kiszámíthatónak kell lenniük, hogy a gyerek tisztán láthassa előre, milyen következménnyel kell számolnia valamely szabály megsértésekor. A következmény lehetőség szerint igazából is a tettből következzen
 • Az értékelés során az „egyszer mondom” szabály használata fontos. A következmény azonnali legyen. A jutalmazásnak egyik jó módja lehet  , ha a gyerek meghatározott tevékenység vagy viselkedés estén valamilyen később beváltható zsetont kap
 • A büntetés más gyerekhez képest kevésbé hat a hiperaktív gyerekre. A túl erős büntetésbénító hatású lehet,és nem várt reakciókat okozhat Ezért nehéz ezt a nevelési módszert alkalmazni.
 • A gyereknek folyamatosan tapasztalnia kell, hogy a tetteinek, azok minőségétől függően következményei vannak. Nagyobb gyerekeknek írásban lehet foglalni szabályokat, egyeztetni lehet és egyezséget kötni, melyet következetesen be kell tartani.
 • Mindig a gyerek tettét, és ne a gyereket magát értékeljük, a konkrét tett megerősítése hatásos. Pozitív értékelés esetén a jó cselekedetet kell kiemelni, a negatív értékelés elkerülendő. Konkrét utasítások adása abban az esetben, amikor nem kívánatos tevékenységet folytat.
 • A gyereknek konkrétan meg kell mondani, hogy mit kell csinálnia, tiltás helyett a megfelelő viselkedés hangsúlyozása a cél.
 • A figyelem felkeltése nélkülözhetetlen, megfelelő motiváció esetén kevésbé jelentkezik a figyelemzavar. Olyan módon kell információkat átadni, ami megfelel vezető információ-felvételi és feldolgozási módjának, vagyis képi-vizuális, mozgásos.
 • Közlések utasítások adása fontos megértetni a vállát vagy a karját , hogy figyelmét magunkra irányítsuk. Ha szükséges, javasolt elismételtetni vele a közölteket.
 • Cél az idő szegmentálása. Előre tudatni vele az előtte álló változásokat, feladatokat, és az idő közelgését jelezzük.
 • Fontos a gyermek számára az elvárt viselkedés közlése tömören, amit nem egyszer, hanem ha kell, minden alkalommal el kell mondani, amikor abba a helyzetbe kerül.
 • Törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális összefüggés rendszerére.
 • A fejlesztésben meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés, melynek során a kinesztéziás, a hallási és látási, a beszédmozgási benyomások egymást erősítve fejlődnek.
 • Információ átadás megválasztása, ami megfelel vezető információ-felvételi és feldolgozási módjának-vagyis képi-vizuális mozgásos
 • Az összpontosított figyelem retardációja megnehezíti a gyermek közösségi beilleszkedését és tanulását.
 • A figyelem merevségének korrekciója:
  • Az idegi folyamatok mozgékonyságának gyengesége gátolja a figyelemváltozásokat, emiatt felléphet s perszeveráció az (ismétlés) jelensége
  • A figyelem átváltásának érdekében a különböző foglalkozásokon fontos az átváltások tervszerű gyakorlása
  • A korrekció célja , hogy az átváltás fokozatosan gyors legyen, egyik játékszabályról a másikra
 • A feladatokról való letérés esetén, a feladat emlékeztetése, a feladat ismételt közlése, és szemléletes rögzítésének elősegítése.
 • A tevékenység közben fellépő lényegtelen asszociációk gátlása történhet a feladat pontosításával és konkretizálásával
 • Nagymozgás és finommozgás, koordináció fejlesztése
 • Téri, idői tájékozódás fejlesztése saját tapasztalaton alapuló fogalmakkal, téri, idői fogalmakkal való ismerkedés, sorrendiség képtörténetekkel, fogalmak összekapcsolása hozzájuk tartozó tevékenységek, jelenségek, történések megnevezésével.

Kérdés esetén keressen minket bizalommal!   Kapcsolatfelvétel