Csoportjaink

A különböző csoportterápiák ambulanciánkon nem folyamatosak,hanem időszakosan, egyes korosztályok számára indítjuk őket. Az aktuális csoportjainkról kérjük, érdeklődjőn ambulanciánkon.

Léleksimító, gátlásoldó

A kapcsolatteremtés különböző lehetőségeit kóstolgató, empátiás készséget fejlesztő táncos, mozgásos, beszélgetős foglalkozás. A résztvevők biztonságos közegben - a testi-lelki jelenlét, a figyelem, a játék, a zene, a mozgás és az érintés segítségével - dolgozhatják át élményeiket.

A foglalkozások célja, hogy a gyermekek kapcsolatba kerülhessenek belső önmagukkal és társaikkal, ezzel utat nyitva személyiségük fejlődéséhez és a hétköznapi életben való boldogulásukhoz. A gyermekeket leginkább érintő érzelmi és lelki témákkal foglalkozunk egy éves folyamaton keresztül. A tervezett tematikát rugalmasan alakítjuk a csoportban megjelenő dinamikához. A csoportterápia során a pszichodinamikus mozgás- és táncterápia eszköztárával dolgozunk.

Melléd állok (szülő-gyermek kapcsolatterápiás csoport)

A kisgyermekek számára a szüleikkel való kapcsolat alapvető fontosságú, lelkiállapotukat nagyban meghatározza kapcsolatuk minősége. Legtöbb esetben a gyermeket szülei tudják átsegíteni a lelki nehézségeiken. Gyakran azáltal, hogy javul a szülő és gyermeke közötti viszony, a gyermek problémája és tünete csökken vagy teljesen megszűnik. A "Melléd állok" szülő-gyerek kapcsolatterápiás csoport célja, hogy a szülő és gyermeke könnyebben egymásra tudjanak hangolódni, így lelkileg közelebb kerülhessenek egymáshoz, jobban érthessék egymást, és együttműködésük is váljon könnyebbé a hétköznapokban.

A csoportok első részében gyermekek és egyik szülőjük közösen vesznek részt egy kapcsolatépítő mozgásterápiás foglalkozáson, ami segíti, hogy a köztük lévő "kapcsolati-híd" megerősödjön, és kommunikációjuk kölcsönösen értőbbé váljon. Ezt követően külön gyerek- és külön szülőcsoport következik. A gyerekekkel komplex művészetterápiás (mozgás- tánc, képzőművész, zene...) módszerekkel dolgozunk tovább. Ez hozzájárul személyiségük fejlődéséhez, kibontakozásához. A szülői csoporton szakember vezetése mellett lehetőség nyílik a szülő és gyermeke közötti kapcsolati dinamika mélyebb megértésére és egyes nevelési kérdések körüljárására.

A "Melléd állok" csoport néhány hónapon átívelő intenzív terápiás folyamat, mely 5 évestől 10 évesig terjedő korosztályt célozza meg. Az egyes csoportokban a tagok nagyjából egykorúak, problémáik szerteágazóak. A csoport során elsősorban a pszichodinamikus mozgás- és táncterápia módszertanát használjuk fel. 4 fős teamben dolgozunk, a vezetők között van klinikai szakpszichológus és pszichodinamikus mozgás- és táncterapeuta, és pszichiáter is.

A 2012/13-as tanév során zajló "Melléd állok" szülő-gyerek kapcsolatterápiás csoportok a MOL és az Új Európa Alapítvány támogatásával tudtak megvalósulni.

Művészetterápia

muveszterapia 1

Ambulanciánkon bizonyos időközönként szervezünk művészetterápiás csoportokat, a hozzánk járó gyermekek részére. Általában azoknak, akik szorongásos vagy depresszív tünetekkel jelentkeznek nálunk. A csoportokat közel azonos korú gyerekekből szoktuk összeállítani. Általában 8-10 fő kerülhet be egy csoportba, amit ettől kezdve zárt csoportként kezelünk, tehát menet közben már nem tudnak új gyerekek csatlakozni. A csoportok többnyire meghatározott számú (10-12) alkalomból állnak. Egy foglalkozás időtartama 1,5 óra szokott lenni, rendszerint heti egy alkalommal. A csoportot két pszichológus vezeti, akik művészetterápiás végzettséggel is rendelkeznek. A foglalkozásaink nem folyamatosan működnek, de tőlünk telhetően igyekszünk minél több csoportot indítani, amennyiben igény van rá, de adott esetben előfordulhat, hogy várnia kell a  szülőnek, illetve a gyermeknek a következő csoport indulásáig. Akkor tudunk újabb csoportot indítani, mikor kellő számú gyermek összegyűlik, akik a csoportvezetők által előre maghatározott szempontoknak (pl.: életkor, diagnózis, csoportos terápiára való alkalmasság) „megfelelnek”. A művészetterápia műfaja általánosságban nagyon sok területet foglal magába (képzőművészet, zene, tánc), melyek közül mi többnyire a képzőművészeti terápia körébe tartozó technikákkal dolgozunk a csoportjainkon. A festésen és a különböző eszközökkel történő rajzoláson kívül olyan módszerek tartoznak ide, mint például az agyagozás, a kollázs-készítés és egyéb ragasztásos technikák. Sokszor előfordul, hogy a művészetterápiás technikákat egyéb más módszerekkel (pl.: meseterápia, pszichodráma) kombináljuk.

muveszterapia 2

A művészetterápiás módszer hatékonyságának egyik alapvető eleme, többek között az alkotás gyógyító erejében rejlik. Emellett a nonverbális technikák olyan gyermekek esetében is megnyitják az önkifejezés lehetőségét, akiknél ez verbális úton nagymértékben akadályozott. A megszülető alkotásban, sok esetben a belső feszültség „ölt formát”, mely már önmagában is jótékony hatással bír az által, hogy „külsővé válik”, ily módon csökkentheti a gyermeknél tapasztalható magatartási problémákat. A terápia célja nem a minél „esztétikusabb” alkotások létrehozása, mely nagymértékben függ a gyermek veleszületett adottságaitól. A terápiás munka során mondhatni mindennek örülünk, ami a lapon megjelenik, hiszen azzal már tudunk dolgozni. Sok esetben nehéz leküzdeni a gyermekeknél az erősen teljesítménycentrikus beállítódást mely az  iskolai környezetben sajnos alapvetően dominál. Gyakran tapasztaljuk, hogy a gyermekek számára már önmagában az terápiás értékű, hogy fenntartások és kritika nélkül elfogadjuk azt, amit ők megalkotnak, létrehoznak.

Kérdés esetén keressen minket bizalommal!   Kapcsolatfelvétel